Wat is een buurtschap

 • Een buurtschap is een bewoonde plaats die niet officieel is aangemerkt als een woonplaats. Net als gehuchten worden buurtschappen meestal op landkaarten aangegeven, maar zij zijn in tegenstelling tot gehuchten niet in de officiële staatkundige annalen of postcodeplaatsen als zelfstandige buurt of dorp opgenomen. Vaak is dat omdat straatnamen en nummers hiervoor omschrijvend genoeg zouden zijn.

 • Wat is een buurtschap?

Buurtschap Zuidzijde

Zuidzijde

Verlengde van Zuidzijde

Buurtschap Molenbrug

 • Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk (t/m 2010 gemeente Bodegraven). Het buurtschap Molenbrug ligt tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, tussen de Zuidzijde en Weypoort en heeft nooit een officiële status gehad, maar is van oudsher wel een zeer levendig buurtje van ongeveer 30 tot 35 woningen. De exacte ligging van het buurtschap is niet echt bekend, aangezien zij niet in atlassen voorkomt. Molenbrug is genoemd naar een (in het wegdek onmerkbaar opgenomen) brug die over de molenvliet lag en naar een molen die vroeger achter de Vliethoeve stond. De Molenvliet komt in de Groote Wetering uit. De Vliethoeve ligt aan de oostkant van deze molenvliet. Aan de westkant ligt de Vlietkade en als je die uitloopt kom je bij het voormalige gemaal.

 • Buurtschap Molenbrug
 • Op de kaart
 • Oude boerderij
 • Plaatsengids Molenbrug
 • Wikipedia

Geschiedenis Zuizijdermolen

 • Er bestaat een boek over de geschiedenis van de Zuidzijderpolder, Prinsendijk en Molenbrug te Bodegraven. Auteur: Leo van der Vlist. 1992. Hij schrijft: De vermoedelijk in 1673/1674 gebouwde Zuidzijdermolen of Zuidzijderpoldermolen, die nabij de Molenbrug stond, werd vanaf 1875 bijgestaan door een hulpgemaal naast de molen. Vanaf 1880 nam het gemaal tevens de bemaling van de Boezempolder over. In 1911 werd er een 2e gemaal bij geplaatst, waardoor de molen zijn functie verloor en uiteindelijk in 1912 werd gesloopt.

 • Zuidzijdermolen 1529

Rondom de Zuidzijde

Gemaal Zuidzijderpolder

Wierickerschans

 • Het Kruithuis dateert uit circa 1750 en stond toen bekend als Groot Pulvermagazijn. Het gebouw heeft gemetselde muren van meer dan een meter dik en versterkt met steunberen.

Wiericksloot

 • De voormalige 'Wiericksloot', thans Enkele Wiericke geheten ter hoogte van de voormalige Zuidzijderboezem, welke links achter de bosjes verscholen ligt. Op de achtergrond de Rijksweg A-12

 • Groene Hart vertelling

Wandelingen

De Wiericke

(Oude) Kaarten

 • Weiland aan de Zuidzijde

Oudere naam Zuidzijde

 • Oudere vermeldingen van de naam Zuidzijde. In 1509 zuytzijde van Bodegraven, 1687 De Suyt Syde van Bodegraven. Naamsverklaring: Oude poldernaam, genoemd naar de ligging op de zuidoever van de Oude Rijn

Geschiedenis Bodegraven

Gerelateerd

Wapen Bodegraven

Jaagpad

 • Een jaagpad is een pad langs een rivier dat vroeger werd gebruikt om schepen, gewoonlijk vrachtschepen, als de wind niet gunstig was, vooruit te trekken. Dit voorttrekken werd jagen genoemd. Gewoonlijk gebeurde dit door de schipper, zijn vrouw of samen met hun kinderen. Trekschuiten werden altijd gejaagd. Als er geld voor was, kon voor het jagen een paard met begeleider ingehuurd worden.

 • Jaagpad Bodegraven
 • Jaagpad langs de Oude Rijn
 • Trekschuit Jan Salie
 • Wat is een jaagpad

Jaagpad Oude Rijn

 • In 1665 is een jaagpad langs de Oude Rijn aangelegd ten behoeve van de trekschuit tussen Bodegraven en Utrecht. Dit pad is nog steeds zichtbaar op de oever, nu is het een fietspad. De aanleg kostte 450.000 gulden, erg veel in die tijd. In de bochten stond een paal om de schuit de bocht door te kunnen trekken.

 • Jaagpad Oude Rijn
 • Jaagpad Oude Rijn
 • Jaagpad Oude Rijn
 • Oude anzichtkaarten

Waterschap Zuidzijderpolder

Oude Rijn

Geschiedenis Zuidzijde

 • De stichting Historische Kring Bodegraven heeft een boek uitgegeven over de geschiedenis van de Zuidzijde, auteur Henny van Leeuwen-van Rijn. De Suydsyde is op initiatief van stadhouder Willem III, Prins van Oranje, aangelegd voor bevoorrading van Fort Wierickerschans die in 1673 werd gebouwd na de veldtocht van de Fransen troepen. Het werd een stevige dijk langs de Rijn die zeer geschikt was voor ruiters en trekschuiten. Belangrijke vervoersmiddelen tot in de 19e eeuw.